Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội về Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Ngày cập nhật 09/09/2010

Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp đến gần. Để hiểu rõ thêm vai trò của công tác ngoại giao phục vụ văn hóa, chúng tôi xin giới thiệu bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức lễ kỷ niệm trên.

Nội dung của bản thỏa thuận

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.276.209
Truy cập hiện tại 555