Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN tại nước ngoài
Ngày cập nhật 24/06/2010

Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN tại nước ngoài đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009

Nội dung của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN tại nước ngoài

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.742
Truy cập hiện tại 1.128