Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật 15/02/2011

 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội ch nghĩa Vit Nam khoá XII, k họp th 8 thông qua ngày 24 tháng 11 m 2010.

Toàn văn nội dung của Luật

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.171.312
Truy cập hiện tại 2.037