Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật Quy hoạch Đô thị 2010
Ngày cập nhật 29/12/2010

 

Luật Quy hoạch Đô thị đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

 

Toàn văn nội dung của Luật

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.453
Truy cập hiện tại 1.036