Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung Luật Hình sự
Ngày cập nhật 27/08/2010

Ngày 26/9/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Lệnh công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19/6/2009. Dưới đây là toàn văn của luật này

Nội dung của Luật sửa đổi

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.522
Truy cập hiện tại 1.045