Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Nghị định số 117/2018/NĐ-CP
Ngày cập nhật 26/09/2018

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các báo điện tử khác có liên quan, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 7055 /UBND-DN ngày 18 tháng 9 năm 2018 yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Sau đây là nội dung toàn văn của Nghị định.

Văn phòng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.330.256
Truy cập hiện tại 7.258