Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật Viễn thông
Ngày cập nhật 09/07/2010

Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.

Nội dung của Luật

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.276.131
Truy cập hiện tại 507