Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch số 65 ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế
Ngày cập nhật 14/08/2015

Ngày 04/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung của Kế hoạch (Xin vui lòng mở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.275.875
Truy cập hiện tại 422