Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Triển khai thực hiện Nghị
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/ NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Ngày cập nhật 04/08/2015

         UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/ NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

        Kế hoạch này sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo tinh thần của Nghị quyết số 41/ NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. Cụ thể, sẽ tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/TTH về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các ban ngành, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, phải tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.

         Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; xây dựng mạng lưới cơ sở tốt; đồng thời xây dựng và công khai đường dây nóng của lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các vụ việc mang tính trọng điểm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

         Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

        Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, khuyến khích sự đóng góp về vật chất của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo nguồn lực để khen thưởng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác này.

         Ngoài ra, Kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ khác như tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và hợp tác quốc tế; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.176.452
Truy cập hiện tại 178