Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy...
Thực hiện Công văn số 1868/VPCP-V.I ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Đề án “Tuyên...
Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính...
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung nổi bật sẽ được áp...
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân...
Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV ngày 22/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua "Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công...
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi...
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 1451/CV-TTCP  về việc ban hành tài liệu hướng...
Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá có hiệu...
Ngày 01 tháng 07 năm 2019 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.498.159
Truy cập hiện tại 2.189