Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật >> Năm 2013
Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên...
Luật này quy định về: 1. Hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ...
Chiều 22/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bảo hiểm xã hội một lần với người lao động sau một năm nghỉ việc với tỷ lệ tán thành trên 81%.
Luật Căn cước công dân
Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014
Luật Giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.967.433
Truy cập hiện tại 797