Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật >> Năm 2010
   Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ...
  Luật Quy hoạch Đô thị đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp...
  Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ...
  Quy chế Văn hóa công sở được ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm...
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành...
Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền thuộc cơ quan hành chính nhà nước có...
Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp đến gần. Để hiểu rõ thêm vai trò của công tác ngoại giao phục vụ văn...
  hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu  công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo...
Luật Biên giới quốc gia đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm...
  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.968.173
Truy cập hiện tại 1.140