Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.604.641
Truy cập hiện tại 9.520
04 nguyên tắc lễ tân ngoại giao
Ngày cập nhật 26/08/2020

Lễ tân ngoại giao, nói một cách tóm tắt, là nghi lễ, nghi thức, phép cư xử lịch thiệp, bình đẳng trong quan hệ đối ngoại. Tuy không là nội dung chủ yếu, nhưng lễ tân ngoại giao là những công việc cần thiết, tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao tiến hành thuận lợi hơn. Lễ tân ngoại giao còn thể hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của nhà nước, những nét văn minh và bản sắc văn hóa của một dân tộc.

Khi chọn lựa và triển khai thực hiện công tác lễ tân, cần vận dụng khéo léo 4 nguyên tắc sau:

1Tôn trọng lẫn nhau: thể hiện qua việc tôn trọng các biểu trưng, biểu tượng cho độc lập, chủ quyền quốc gia của nhau; những đại diện quốc gia của nhau; những phong tục, tập quán của nhau.

2. Bình đẳng, không phân biệt đối xử: không phân biệt chế độ kinh tế, chế độ chính trị, dân tộc, văn hóa, màu da, tôn giáo.

3. Có đi, có lại: nguyên tắc này là hệ quả logic của hai nguyên tắc trên, hàm ý khi một bên đối xử như thế nào thì bên kia có quyền đáp lại như vậy.

4. Kết hợp luật pháp quốc tế với qui định quốc gia và truyền thống dân tộc: là các quyền ưu đãi, miễn trừ (theo Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày ban hành ngày 23-8-1993) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính thức tại Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác lễ tân là góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đối ngoại và ngược lại, nếu để xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công tác đối ngoại, thậm chí có thể gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.

Sổ tay Công tác ngoại vụ - Bộ Ngoại giao
Các tin khác
Xem tin theo ngày