Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.530.147
Truy cập hiện tại 4.284
Cờ và nguyên tắc treo cờ
Ngày cập nhật 08/08/2014

Theo thông lệ quốc tế, các doanh nghiêp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài có thể treo quốc kỳ nước mà công ty mẹ có quốc tịch. Cờ nước ngoài treo tại các cơ sở này cần tuân thủ một số nguyên tắc:

 

+ Chỉ được treo cờ nước ngoài cùng với quốc kỳ nước sở tại,

+ Cờ của nước sở tại được treo ở vị trí trang trọng số một,

+ Chỉ được treo quốc kỳ những nước đã có quan hệ ngoại giao chính thức với nước chủ nhà,

+ Nếu các cơ sở có cờ riêng, có thể treo cùng quốc kỳ. Theo thông lệ, cờ riêng của doanh nghiệp ở vị trí cuối cùng theo thứ tự trong hàng cờ. Tuy nhiên cũng có nước quy định, cờ của doanh nghiệp treo thấp hơn cờ của quốc gia.

- Trụ sở văn phòng đại diện công ty hay tổ chức nước ngoài (trừ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự hay tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ), theo tập quán lễ tân ngoại giao, không treo cờ nước mà công ty có quốc tịch ngay cả khi treo cùng với cờ nước sở tại.

Trong phòng làm việc hoặc phòng khách của văn phòng đại diện có thể cắm cờ hay trang trí cờ nước mà công ty hay tổ chức có quốc tịch. Tuy nhiên, không nên cắm hay trang trí nếu quốc gia đó chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nước chủ nhà./.

Nguồn: Phòng Lễ tân, Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ

Các tin khác
Xem tin theo ngày