F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 16/09/2021

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chính thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được Thanh tra Chính phủ phát động tại Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Công văn số 7858/UBND-TĐKT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tại địa phương, kêu gọi, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn tỉnh nói chung và các cơ quan, ban ngành, địa phương nói riêng. 
Sở Ngoại vụ kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia cuộc thi với một số nội dung chính liên quan như sau:
- Đối tượng thi: cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Nội dung thi: 
+ Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…
+ Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.
- Thời gian thi và trao giải: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10/2021. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021.
- Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. 
- Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.thuathienhue.gov.vn).
- Thời gian và địa điểm nhận bài thi: 
+ Thời gian nhận bài thi: chậm nhất vào ngày 10/10/2021 (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).
+ Địa điểm: Thanh tra tỉnh 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế. 
- Giải thưởng Cuộc thi:
+ 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/1giải;
+ 02 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/1giải;
+ 03 Giải Ba: 10.000.000 đồng/1giải;
+ 10 Giải Khuyến khích:  5.000.000 đồng/1giải;
+ 03 Giải Tập thể: 10.000.000 đồng/1giải.
Đây là một đợt sinh hoạt nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.
Nguyễn Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.592