Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/05/2021
Lễ trao học bổng của tổ chức SM tại Quảng Điền

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do từ Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 190.500.000 VNĐ (Một trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để khuyến khích các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá, giỏi tiếp tục nỗ lực rèn luyện học tập thông qua việc cấp học bổng cho các em năm học 2020 - 2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả theo quy định hiện hành; và phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.604.668
Truy cập hiện tại 9.544