Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương vượt qua đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 23/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 449.000.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn) từ tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ thông qua Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes) để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và hỗ trợ họ vượt qua đại dịch Covid-19 dễ dàng hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes) tổ chức tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.613.110
Truy cập hiện tại 4.540