F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Ngày cập nhật 26/04/2021
Thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/03/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2512/UBND-TĐKT ngày 29  tháng  3 năm 2021 vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trong 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và đặt đường link tham dự Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác. 
 
Để góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến nội dung văn bản nêu trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm tích cực hưởng ứng và vận động tham gia cuộc thi.
 
Thông tin cập nhật về Cuộc thi và các tài liệu liên quan (Bộ công cụ nhận diện, Infographic giới thiệu về cuộc thi, Thông cáo báo chí ... ) được Ban Tổ chức đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn, đề nghị công chức, viên chức và người lao động tham khảo, sử dụng. 
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 7.057