Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Global Care (Hàn Quốc) hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/02/2021

Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ tổ chức Global Care (Hàn Quốc)

Theo đó, Dự án “Tổ chức chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt” với tổng giá trị viện trợ 574.000.000 VNĐ (Năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn), tương đương 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đô la Mỹ) do tổ chức Global Care (Hàn Quốc) tài trợ sẽ được triển khai tại các xã: Hương Phong, Hương Toàn, Hương Vinh và phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án tập trung vào các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân tại vùng dự án tiếp cận với nguồn nước sạch sau thiên tai. Dự án được t riển khai thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức Global Care đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam số 41/CNV-HĐ ngày 01/6/2016, có giá trị đến ngày 01/6/2022. Global Care hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tăng cường chất lượng giáo dục và cấp học bổng./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.604.616
Truy cập hiện tại 9.499