Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

Theo đó, tại Bảng xếp hạng Mức độ Kết quả Chính quyền điện tử cấp tỉnh, đồng vị thứ nhất là các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Bảng xếp hạng Mức độ Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, Sở Công thương đứng vị thứ nhất, Sở Ngoại vụ vị thứ 16. 

Tại Bảng xếp hạng Mức độ thực hiện chung của Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đứng vị thứ nhất, Sở Ngoại vụ vị thứ 10.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.580.792
Truy cập hiện tại 8.633