Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2020
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Theo đó, dẫn đầu Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2020 là Sở Nội vụ với điểm đánh giá là 87,87, xếp loại Tốt. Dẫn đầu Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 là UBND huyện Quảng Điền với điểm đánh giá là 85,90, xếp loại Tốt.

Sở Ngoại vụ đứng vị thứ 13 với số điểm đánh giá là 82,08, xếp loại Tốt; tăng 2 bậc so với năm 2019.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.582.457
Truy cập hiện tại 9.732