Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.582.158
Truy cập hiện tại 9.569
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1580/KH-SNgV ngày 22/12/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch là:

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở đối với công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức của các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (TTDVĐN) và CCVC-NLĐ về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CCVC-NLĐ.

- CCVC-NLĐ của cơ quan nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Nâng cao vị thứ xếp hạng của Sở nằm trong nhóm 10 cơ quan khối Sở, ban, ngành dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện CCHC.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày