Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.575.115
Truy cập hiện tại 3.789
Kêt quả giải quyết các Thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Quý II/2020
Ngày cập nhật 01/07/2020

Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đều có yếu tố nước ngoài nên trước tình hình dịch bệnh Covid diến biến phức tạp trong thời gian qua, số lượng hồ sơ giải quyết đều giảm so với cùng kì các năm. Trong Quý II, Sở Ngoại vụ tiếp nhận 2 hồ sơ thuộc thủ tục Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài (đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam). Tất cả hồ sơ đều đã được giải quyết đúng và trước hạn, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc "kỷ cương - liêm chính - hiệu quả" trong giải quyết TTHC.

                              KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUÝ II/2020

STT

 

 

 

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Hồ sơ giải quyết

(không phải ghi giấy hẹn)

Hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn

 

 

 

 

Ghi chú

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đúng thời gian

Trễ thời gian

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam)

 

 

 

 

2

2

2

-

-

 

2

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Nước ngoài)

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

3

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày