Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.575.145
Truy cập hiện tại 3.805
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử thay thế văn bản giấy từ ngày 26/6/2020
Ngày cập nhật 24/06/2020
Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 5193/UBND-TĐKT ngày 18/6/2020về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Theo đó, từ ngày 26/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử có ký số trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính Nhà nước thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật) theo Danh mục ban hành kèm theo, bao gồm: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo, Thông cáo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời họp, hội nghị, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo. Danh mục văn bản trên không áp dụng cho các loại văn bản sau: Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm.

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử lý văn bản trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh; gương mẫu xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ sơ mật) đảm bảo hiệu quả.

- Văn bản điện tử gửi, nhận, xử lý trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia phải đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Trong quá trình triển khai thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương liên hệ Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo theo quy định.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND cấp xã trên toàn tỉnh hoàn chỉnh tổ chức bộ máy, triển khai đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai thực hiện việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy tại cơ quan, địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác được khuyến khích tham gia thực hiện việc gửi, tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày