Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.543.773
Truy cập hiện tại 512
Cải cách hành chính
Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công...
Cải cách hành chính phải lấy con người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm...
Ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức...
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng...
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp...
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công...
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công...
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp...
Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành...
Ngày 30/12/2020, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1625/KH-SNgV về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách...
Các tin khác
Xem tin theo ngày