Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.775.197
Truy cập hiện tại 852
Cải cách hành chính
Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính...
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình số 196/CTr-UBND về tổng thể cải cách...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công...
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án...
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính...
Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành...
Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc ban...
Các tin khác
Xem tin theo ngày