Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.571.785
Truy cập hiện tại 109
Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN quý 1/2019
Ngày cập nhật 18/04/2019

Ngày 12/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN quý 1/2019.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, ngành KH&CN đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quan trọng của ngành. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành KH&CN năm 2019 để lãnh chỉ đạo đơn vị trong triển khai công tác của ngành. Hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân tiếp tục tăng cường; Hoạt động Sở hữu trí tuệ đã triển khai đúng kế hoạch của ngành; Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được đẩy mạnh; Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và Thể lệ tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Nhìn chung, hoạt động KH&CN trong quý I/2019 của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với tiến độ kế hoạch năm và bám sát chương trình công tác của tỉnh, địa phương và đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung, chất lượng đặc biệt là công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quản lý nhà nước của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Một số lĩnh vực mang tính chất cấp thiết nhưng chưa có mô hình qua nghiên cứu KH&CN đã áp dụng tốt vào trong thực tế. Thông qua việc triển khai các đề tài, dự án, mô hình KH&CN và tổ chức các lớp tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn đời sống và sản xuất, nhận thức của người dân trong việc ứng dụng KH&CN được nâng cao, từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân.

Các huyện đã chủ động trong việc xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách và giao nhiệm vụ kế hoạch hoạt động KH&CN trong năm 2019 của địa phương để tổ chức thực hiện. Hoạt động triển khai các dự án có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tiềm năng của địa phương; Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được đảm bảo, ổn định; chủ động phối hợp với Sở KH&CN trong việc phối hợp quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN, chương trình, kế hoạch của ngành về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dựng Hệ thống Quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thanh tra và kiểm tra trên địa bàn. Các sở, ban, ngành đã bước đầu quan tâm, đề xuất và chủ trì triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của ngành phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngành KH&CN năm 2019 góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, 9 tháng cuối năm ngành KH&CN sẽ tập trung và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận đến từ Huyện Quảng ĐIền, Trường Đại học Y Dược, Chi cục Trồng trọng và Bảo vệ Thực vật. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã tham quan mô hình Hợp tác xã Mây tre đa Bao tại xã Quảng Thọ.

Văn phòng

Các tin khác
Xem tin theo ngày