Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.594
Truy cập hiện tại 1.064
Kết quả điểm thi công chức năm 2017
Ngày cập nhật 23/10/2017

Ngày 19 tháng10 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã ký các Bảng kết quả điểm thi công chức và kết qủa điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức vào làm việc tại huyện A Lưới và tiếp nhận không qua thi tại Sở Công Thương năm 2017.

Sở Ngoại vụ xin thông báo đến các thí sinh Bảng kết quả điểm thi công chức theo tập tin đính kèm dưới đây.

Văn phòng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày