Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.580.814
Truy cập hiện tại 8.632
Kế hoạch Sơ tuyển công chức năm 2017
Ngày cập nhật 08/06/2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017, Công văn số 762/SNV-CCVC ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai việc tuyển dụng công chức năm 2017,

Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch sơ tuyển công chức năm 2017 như sau:

( xin xem file đính kèm)

Văn phòng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày