Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.774.232
Truy cập hiện tại 437
Tuyển dụng
           Hội đồng Tuyển dụng Viên chức Sở Ngoại vụ xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức...
Hội đồng Thi tuyển Viên chức Sở Ngoại vụ xin thông báo danh sách dự thi, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức...
Thực hiện Kế hoạch số 1455/KH-SNgV ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Sở Ngoại vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2), Sở Ngoại...
Để phục vụ tốt cho việc ôn tập và tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2021...
Hội đồng Tuyển dụng Viên chức Sở Ngoại vụ xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 ( Đợt 1) đối với vị trí...
Hội đồng Thi tuyển Viên chức Sở Ngoại vụ xin thông báo danh sách dự thi, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
Để phục vụ tốt cho việc ôn tập và tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2021,...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày