Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tin đơn vị
Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 quy định chức năng,...
Sáng ngày 04/12/2021, Khối thi đua Tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua năm 2021. Chánh Văn phòng UBND...
Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng...
Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án thực...
Trong đợt xét duyệt cán bộ đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài năm 2016, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã duyệt...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 21/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 19/QĐ-SNgV về việc quy định chức năng, nhiệm...
Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối Thi đua Tổng hợp I đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.774.496
Truy cập hiện tại 551