Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế được biệt phái sang ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản
Ngày cập nhật 11/10/2016

Trong đợt xét duyệt cán bộ đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài năm 2016, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã duyệt cử Bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, giữ chức vụ Tham tán Công sứ, Chánh Văn phòng Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản.