Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 (Khóa XI) của tập thể và cá nhân Lãnh đạo Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 20/11/2012

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 15/3/2012 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 05/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 14/11/2012, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở.

Đến dự và chỉ đạo kiểm điểm có Đ/c Trần Phước Hinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã nêu tóm tắt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Sở và quá trình chuẩn bị tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở. Đồng thời, trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Báo cáo đã bám sát nội dung, yêu cầu kiểm điểm theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh và thể hiện tính gương mẫu, tinh thần cầu thị, dân chủ, chặt chẽ, khoa học. Báo cáo cũng đã làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân... và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Trần Phước Hinh đã đánh giá quá trình triển khai đúng quy trình, hồ sơ kiểm điểm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc. Việc tổng hợp ý kiến tham gia được tiến hành một cách trung thực, không né tránh. Đồng chí Trần Phước Hinh đề nghị các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, quyết tâm ra sức phát huy ưu điểm, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Sở Ngoại vụ ngày càng lớn mạnh.

                                                                                                Văn phòng Sở Ngoại vụ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.231
Truy cập hiện tại 3.552