Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 04/05/2012

Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định Số 727/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ phụ trách Sở Ngoại vụ kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2012.

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ. (Đính kèm file mẫu chữ ký)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.493
Truy cập hiện tại 3.606