Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tin đơn vị >> Chức năng và nhiệm vụ
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 21/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 19/QĐ-SNgV về việc quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy...
Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.580.914
Truy cập hiện tại 4.707