Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.787.595
Truy cập hiện tại 2.198
Họp trao đổi về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài định kỳ lần 2 năm 2018
Ngày cập nhật 18/06/2018
Họp trao đổi định kỳ lần 2 về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Ngoại vụ đã tổ chức họp trao đổi định kỳ lần 2 về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018.

Tham gia cuộc họp có hơn 20 đại biểu là đại điện các Hội Hữu nghị tỉnh, Đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế, và các tổ chức, dự án, các hội có chức năng quản lý và điều phối công tác Việt Kiều, bao gồm: Hội Thân hữu Huế, Trung tâm Giáo dục Nhân đạo, Hội Tương trợ Việt Nam – Thụy Sĩ (AEVHF), tổ chức Hoa Nhân Ái, Qũy Hỗ trợ Phát triển Huế - DCF, Qũy Phuc’s Fond.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Ngoại vụ, các tổ chức, dự án và các hội đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tại từng đơn vị trong thời gian 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, cuộc họp đã lắng nghe những đóng góp, bàn thảo cho việc triển khai các hoạt động Việt Kiều 6 tháng cuối năm, tập trung cụ thể vào Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ.  

Theo đó, các tổ chức, dự án và các hội thống nhất phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ để triển khai từng bước cụ thể có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm kêu gọi, kết nối và vận động Kiều bào ta đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và tạo thuận lợi hơn nữa để bà con kiều bào ngày càng gắn bó với tỉnh.

Ảnh hoạt động

 

Lê Quang Hiếu
Các tin khác
Xem tin theo ngày