Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUÝ I/ 2020
Ngày cập nhật 31/03/2020

Trong quý I/2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ. Trong đó, 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực Công tác Lãnh sự và 06 hồ sơ thuộc lĩnh vực Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài và có 02 hồ sơ công dân/tổ chức xin rút hồ sơ. 100% TTHC của Sở Ngoại vụ đều được giải quyết đúng và trước hạn, mang lại sự hài lòng cho công dân/tổ chức đến giao dịch.

                            KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUÝ I/2020

STT

 

 

 

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Hồ sơ giải quyết

(không phải ghi giấy hẹn)

Hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn

 

 

 

 

Ghi chú

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đúng thời gian

Trễ thời gian

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam)

 

 

 

 

02

02

02

_

_

 

2

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Nước ngoài)

 

 

 

 

_

_

_

_

_

 

3

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

 

 

 

 

06

06

06

_

_

Có 02 HS rút hồ sơ

 

 

 

 

 

 

08

08

08

_

_

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.530.719
Truy cập hiện tại 4.727