Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Festival Huế 2020 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 02/9/2020
Ngày cập nhật 24/02/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1794-CV/TU ngày 17/02/2020 về việc chuyển thời gian tổ chức Festival Huế 2020 và căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Ban Tổ chức Festival Huế 2020 vào ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 49/TB-UBND ngày 20/02/2020 về việc chuyển thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.

Theo đó, Festival Huế lần thứ XI – năm 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới” sẽ diễn ra từ ngày 28/8/2020 đến ngày 02/9/2020 (lùi lại sau gần 5 tháng so với kế hoạch dự kiến tổ chức trước đây từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/4/2020). Thời gian khai mạc chính thức vào lúc 20 giờ 00 ngày 28/8/2020, bế mạc vào lúc 20 giờ 00 ngày 02/9/2020.

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 148/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động rà soát tiến độ thực hiện để có giải pháp đảm hiệu chất lượng, hiệu quả chương trình, nội dung công việc đã được phân công.

Trung tâm Festival Huế thực hiện thông tin chính thức cho các đối tác, nhà tài trợ trong nước, quốc tế và tiến hành đàm phán các phương án thực hiện đảm bảo ổn định, chất lượng, hiệu quả chương trình; đồng thời rà soát tổng thể chương trình lễ hội để tham mưu Ban Tổ chức cân đối hợp lý khung chương trình tổng thể các lễ hội trong Festival Huế lần thứ XI - năm 2020.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.466.699
Truy cập hiện tại 210