Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh năm 2020
Ngày cập nhật 24/02/2020

Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo đó, Sở Ngoại vụ tiếp tục được ủy quyền thực hiện 03 thủ tục hành chính, bao gồm:

1. Lĩnh vực công tác lãnh sự (mức độ 3):

 - Thủ tục cho phép tổ chức Hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam)

- Thủ tục cho phép tổ chức Hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài)

2. Lĩnh vực Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài (mức độ 4)

- Thủ tục xuất cảnh cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.492.096
Truy cập hiện tại 2.431