Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Sở Ngoại vụ thuộc nhóm 10 cơ quan dẫn đầu về chất lượng hoạt động năm 2019
Ngày cập nhật 20/02/2020

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 456/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2019 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xếp thứ nhất, loại rất tốt với tổng số điểm đánh giá là 96,97 điểm.

Xếp loại tốt từ thứ 2 đến 10 lần lượt là các đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Du lịch; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xếp loại tốt có 5 địa phương, đứng thứ nhất là UBND huyện Nam Đông với tổng số điểm đánh giá là 83,71 điểm, tiếp theo là UBND huyện Phú Vang; UBND thị xã Hương Thuỷ; UBND huyện Quảng Điền; UBND thành phố Huế.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.491.960
Truy cập hiện tại 2.414