Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tỉnh Thừa Thiên Huế cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 213/UBND-GD về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức lễ hội, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. 

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh về việc nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong tổ chức lễ hội; có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải, phân loại, xử lý chất thải, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.945.814
Truy cập hiện tại 7.217