Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban lãnh đạo
1Trần Công PhúGiám đốc0234.3833662 tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn
2Nguyễn Huy TháiPhó Giám Đốc0234.3831858 nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn
3Đỗ Thị Mỹ ChâuPhó Giám Đốc0234-3933734 dtmchau.sngv@thuathienhue.gov.vn
4Nguyễn Thị Thuỳ TrangPhó Giám Đốc0234 ntttrang.sngv@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng
5Ngô Hoàng LâmChánh văn phòng0234.3822005 nhlam.sngv@thuathienhue.gov.vn
6Phan Từ VânPhó Chánh văn phòng0234.3847078 ptvan.sngv@thuathienhue.gov.vn
7Nguyễn Thị LyPhó Chánh văn phòng0234.3831845 ntly.sngv@thuathienhue.gov.vn
8Huỳnh Hữu PhúcChuyên viên02343822005
9Nguyễn Trường HạnhChuyên viên054.2460446 nthanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Duy Hạnh NhơnChuyên viên0234.3822005 ndhnhon.sngv@thuathienhue.gov.vn
11Cao Thị ThắngChuyên viên0234.3847078 ctthang.sngv@thuathienhue.gov.vn
12Nguyễn Thị Thùy MyChuyên viên
Hợp tác Quốc Tế
13Nguyễn Thị Hồng LýTrưởng phòng0234.3845596 nthly.sngv@thuathienhue.gov.vn
14Ngô Thuỳ DungPhó trưởng phòng0234.3845596 ntdung.sngv@thuathienhue.gov.vn
15Phạm Bá Hưng (B)Chuyên viên0234.3845596 pbahung.sngv@thuathienhue.gov.vn
16Tôn Nữ Ngọc Ý NhiChuyên viên0234.3845596 tnnynhi.sngv@thuathienhue.gov.vn
17Phạm Bá HưngChuyên viên0234.3845596 pbhung.sngv@thuathienhue.gov.vn
18Trương Thị Thuỷ NguyênChuyên viên0234.3845596 tttnguyen.sngv@thuathienhue.gov.vn
Lãnh sự- Biên giới-Người Việt Nam ở nước ngoài (SĐT: 0234-3845404 )
19Nguyễn Lê Nhiên HươngTrưởng phòng0234.3845404 nlnhuong.sngv@thuathienhue.gov.vn
20Nguyễn Thị Kim OanhPhó trưởng phòng0234.3845404 ntkoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
21Nguyễn Ngọc ThọPhó trưởng phòng0234.3826110 nntho.sngv@thuathienhue.gov.vn
22Vĩnh Xuân PhươngPhó trưởng phòng0234.3826110 vxphuong.sngv@thuathienhue.gov.vn
23Nguyễn Lê Thiên AnChuyên viên0234-3845404 nltan.sngv@thuathienhue.gov.vn
24Phạm Phùng Đại ThạchChuyên viên0234.3845404 ppdthach.sngv@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Thị Kiều OanhChuyên viên0234.3845404 ntkieuoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
26Võ Nguyên PhươngChuyên viên
27Lê Thị BéChuyên viên0234.3826110 ltbe.sngv@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại (SĐT: 02343846773 )
28Đặng Thanh PhúGiám đốc dtphu.sngv@thuathienhue.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
29AdminChuyên viên
30IOCHỗ trợ kỹ thuật