Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
Ngày cập nhật 31/12/2015

      Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có nhiều dấu ấn đặc biệt với cử tri cả nước với việc Quốc hội thông qua số lượng lớn dự án luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

      Trong phiên họp chiều ngày 25/11/2015, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Thay mặt Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi theo ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, trình Quốc hội thông qua.

      Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 20 Chương và 341 Điều. Trước khi thông qua toàn văn dự thảo Bộ luật, Quốc hội biểu quyết thông qua 04 điều, cụ thể như sau:

      - Điều 7 Dự thảo Bộ luật về Chính sách phát triển hàng hải (tham gia: 433 bằng 87, 65% tổng số đại biểu; tán thành: 429 bằng 86,84%; không tán thành: 04 bằng 0,81%; không biểu quyết: 0);

      - Điều 75 Dự thảo Bộ luật về Phân loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển (tham gia: 438 bằng 88,66% tổng số đại biểu; tán thành: 433 bằng 87,65%; không tán thành: 03 bằng 0,61%); không biểu quyết: 02 bằng 0,41%);

      - Điều 86 Dự thảo Bộ luật về Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (tham gia: 431 bằng 87,25 tổng số đại biểu; tán thành: 423 bằng 85,63%; không tán thành: 06 bằng 1,21%; không biểu quyết: 02 bằng 0,40%);

      - Điều 87 Dự thảo Bộ luật về Ban quản lý và khai thác cảng (tham gia: 428 bằng 86,64% tổng số đại biểu; tán thành: 409 bằng 82,79%; không tán thành: 17 bằng 3,44%; không biểu quyết: 02 bằng 0,40%).

      Với số phiếu tán thành cao (tham gia: 438 bằng 88,66% tổng số đại biểu; tán thành: 433 bằng 87,65%; không tán thành: 03 bằng 0,61%; không biểu quyết: 02 bằng 0,40%), Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi. Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2017.

Theo Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.589
Truy cập hiện tại 3.627