Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.544.561
Truy cập hiện tại 1.073
Các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ chủ yếu tại Úc
Ngày cập nhật 19/06/2015

Các hình thức chủ yếu của bảo hộ sở hữu trí tuệ hiện có tại Úc gồm có bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế, và thương hiệu. Tất cả các hình thức bảo hộ được điều chỉnh bởi pháp luật. Pháp luật chung cũng cung cấp các biện pháp chống lại người giả mạo hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác, cũng như bảo vệ các bí mật thông tin và bí mật thương mại. Úc là một thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

1. Bản quyền

Bản quyền bảo vệ tất cả các tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật cũng như bản ghi âm, bộ phim và chương trình phát sóng đầu tiên được xuất bản tại Úc, hoặc bởi một người Úc. Bản quyền được quy định bởi Luật Bản quyền 1968 (Úc). Không có quá trình đăng ký cần thiết để có được bảo vệ bản quyền, mà đáp ứng các yêu cầu theo Luật Bản quyền, sẽ tồn tại tự động.
Tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật văn chương được bảo vệ theo Luật Bản quyền trong suốt thời gian của cuộc đời tác giả cộng thêm 70 năm. Vi phạm xảy ra khi một cá nhân thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất cứ hành vi nào được mô tả là “độc quyền”. Bên vi phạm có thể bị áp dụng lệnh cấm, cưỡng chế họ theo một hành động cụ thể, hoặc ra lệnh phải bồi thường cho bên bị hại.

2. Bằng sáng chế

Bằng sáng chế đăng ký tại Úc được bảo hộ theo Luật Bằng sáng chế 1990 (Úc). Một bằng sáng chế là một độc quyền tạm thời cấp cho một người được cấp bằng sáng chế trên một thiết bị, nội dung, phương pháp, hoặc quy trình được coi là mới và sáng tạo. Có hai loại bằng sáng chế tại Úc:
• Bằng sáng chế tiêu chuẩn: người sở hữu bằng sáng chế tiêu chuẩn được độc quyền khai thác bằng sáng chế cho một khoảng thời gian 20 năm; và
• Bằng sáng chế đổi mới: Được bảo vệ tương đối nhanh, không tốn kém, trong đó cấp cho người sở hữu bằng sáng chế được độc quyền khai thác bằng sáng chế trong khoảng thời gian 8 năm.

Sáng tạo nghệ thuật, các mô hình toán học, đề án, kế hoạch hoặc các quá trình thuần túy tinh thần khác không thể được cấp bằng sáng chế.

3. Thiết kế

Thiết kế được quy định bởi các Luật Thiết kế 2003 (Úc) và liên quan đến hình dạng, cấu hình, mô hình hoặc đồ trang trí mà, khi áp dụng cho một sản phẩm, tạo cho sản phẩm một vẻ độc đáo và khác biệt. Việc đăng ký bảo vệ các thiết kế trong thời gian 5 năm, tuy nhiên nó có thể tiếp tục đăng ký bổ sung thêm 5 năm. Người sở hữu đăng ký có quyền:
• Độc quyền sử dụng thiết kế;
• Độc quyền cho phép người khác sử dụng thiết kế;
• Độc quyền để ngăn chặn người khác sử dụng thiết kế.

Bảo vệ chỉ áp dụng cho sự bề ngoài của sản phẩm và không áp dụng cho cách thức hoạt động.

4. Thương hiệu

Một thương hiệu có thể là một từ, cụm từ, chữ, số, âm thanh, mùi vị, hình dáng, biểu tượng, hình ảnh, khía cạnh của bao bì hoặc một mà số và được sử dụng để phân biệt hàng hoá và dịch vụ. Đăng ký thương hiệu là không bắt buộc, như có bảo vệ chống xuyên tạc theo pháp luật chung và hoạt động thương mại hoặc pháp lệnh thương mại công bằng.

Một thương hiệu đã đăng ký có quyền sử dụng hợp pháp, giấy phép hoặc bán hàng hoá, dịch vụ đã được đăng ký tại Úc và được bảo vệ theo Luật thương hiệu 1995 (Úc). Thương hiệu đã đăng ký có thể được dùng để chống lại các đối thủ cạnh tranh những người sử dụng thương hiệu tương tự, tương tự đáng kể hoặc giả giống nhau đối với hàng hóa và dịch vụ tương tự nếu có một khả năng giả mạo hoặc gây nhầm lẫn phát sinh.

Úc tham gia Nghị định thư Madrid (Nghị định thư) liên quan đến đăng ký quốc tế về thương hiệu vào ngày 11 Tháng Bảy 2001. Nghị định thư cung cấp cho công dân Úc một cơ chế hiệu quả trong việc sự dụng và thu phí một cách dễ dàng để bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài và cho thấy rất nhiều lợi thế cho các ứng viên tìm kiếm sự bảo vệ trong bất kỳ quá trình nào của việc ký kết hợp đồng.
Nghị định thư yêu cầu một đơn xin duy nhất, bằng một ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp), nộp thông qua các Phòng Thương hiệu của nước xuất xứ và cung cấp sự bảo vệ trong bất kỳ nước thành viên nào của Nghị định thư.

5. Cơ quan Sở hữu trí tuệ IP Úc

IP Úc điều hành hệ thống quyền sở hữu trí tuệ của Úc, đặc biệt là bằng sáng chế, thương hiệu, thiết kế và các quyền của người nhân giống cây trồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.ipaustralia.gov.au.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney - Úc
Các tin khác
Xem tin theo ngày