Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.506
Truy cập hiện tại 3.608
Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/03/2020

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin Dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh bổ sung Dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Phú Lộc, các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Toàn văn Quyết định, phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư (xin xem thông tin đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày