Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.237
Truy cập hiện tại 3.546
Điều chỉnh thông tin công bố vào Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 02/03/2020

Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin công bố vào Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: Dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định điều chỉnh thông tin công bố Dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đưa Mục 15 “Thành lập pháp nhân tại tỉnh và thực hiện cam kết đầu tư” ra khỏi thông tin kêu gọi đầu tư.

- Bổ sung nội dung “Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, khuyến khích Nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương” vào tiêu chí kêu gọi đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành và giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Chi tiết nội dung dự án công bố, kêu gọi đầu tư điều chỉnh xin xem thông tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày