Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.646.957
Truy cập hiện tại 3.606
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (BCDF - Úc) tài trợ dự án "Ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 15/09/2016

Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Trẻ em Rồng Xanh  (BCDF-Úc) tài trợ

Ngày 09/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (BCDF-Úc) tài trợ. Theo đó, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giao trách nhiệm  trong việc tiếp nhận và triển khai dự án với tổng vốn dự án là 1.400.474.600 VNĐ, trong đó vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại là 1.350.474.600 VNĐ và vốn đối ứng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là 50.000.000 VNĐ. Dự án được thực hiện trong hai năm 2016-2017 với mục tiêu góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là giai đoạn tiếp theo của dự án Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tai tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2014 – 2015 được triển khai dự án tại 14 xã thuộc hai huyện Phú Lộc và Phú Vang./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày