Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.574.252
Truy cập hiện tại 3.438
Tổ chức NCA (Na Uy) tài trợ dự án “Xây dựng năng lực cộng đồng nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe liên quan biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 20/04/2015
Ảnh minh họa

Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Xây dựng năng lực cộng đồng nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe liên quan biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế”. Dự án do tổ chức Norwegian Church Aid tài trợ thực hiện tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian 36 tháng (kể từ thời điểm phê duyệt dự án).

Theo đó, dự án có tổng giá trị thực hiện là 4.099.870.000 đồng, trong đó NCA cam kết tài trợ 3.999.870.000 đồng, còn lại là vốn đối ứng từ Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức. Với mục tiêu nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro thiên tai cho cộng đồng ở vùng trọng điểm thiên tai và chịu tác động do biến đổi khí hậu gây ra, dự án sẽ tập trung vào các hoạt động cụ thể bao gồm: tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và cộng đồng về biến đổi khí hậu; tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng hưởng lợi và cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực và kiến thức về công tác xã hội cho đội phản ứng nhanh; hỗ trợ các phòng khám từ thiện lập kế hoạch về ứng phó thiên tại và trang cấp các trang thiết bị y tế cơ bản; chăm sóc, hỗ trợ về y tế, tâm lý cho nạn nhân chịu thiệt hại do thiên tai gây ra; xây dựng mô hình cộng đồng chủ động lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai; và đào tạo kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho đội phản ứng nhanh.    

Dự án này sẽ do Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ chức NCA triển khai thực hiện tại 06 địa phương gồm các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày