Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.574.669
Truy cập hiện tại 3.590
Cơ quan Nông lương Thực phẩm và phát triển rừng (FFD) Phần Lan tài trợ dự án “Hỗ trợ tổ chức những người trồng rừng tại miền Trung Việt Nam”
Ngày cập nhật 07/04/2015

Ngày 31 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ tổ chức những người trồng rừng tại miền Trung Việt Nam”. Dự án do Cơ quan Nông lương Thực phẩm và phát triển rừng (FFD) Phần Lan tài trợ tài trợ thực hiện tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 30 tháng.

 Theo đó, dự án có tổng giá trị thực hiện là 1.846.600.000 VNĐ (tương đương 65.950 Euro), trong đó: vốn viện trợ không hoàn lại 1.817.200.000 VNĐ (tương đương 64.900 Euro) và vốn đối ứng (công lao động của cán bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia dự án): 29.400.000 VNĐ (tương đương 1.050 Euro). Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ phát triển các tổ chức hợp tác xã dựa vào thành viên trong việc cung cấp các dịch vụ cho các chủ hộ rừng quy mô nhỏ, đồng thời xúc tiến các mô hình cấp chứng chỉ rừng PEFC để tăng giá trị của sản phẩm gỗ, nâng cao hiệu quả của sản xuất lâm nghiệp, phát triển kinh doanh rừng bền vững. Dự án này sẽ do Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ chức FFD - Phần Lan triển khai thực hiện tại Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày