Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.281.929
Truy cập hiện tại 3.333
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày cập nhật 23/01/2015

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 103/2013/NĐ-CP có hiệu lực.

 

 

 

Số/Ký hiệu

102/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

05/9/2013

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày