Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.176.609
Truy cập hiện tại 209
Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Y tế qui định về khám chữa bệnh nhân đạo
Ngày cập nhật 15/01/2015

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BYT Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Để thực hiện đúng các quy định của Thông tư, ngày 07/1/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 61/UBND-VH giao trách nhiệm cho các đơn vị:

 

Sở Y tế hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Thông tư theo quy định. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức khám, chữa bệnh của các cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh.  Chủ trì thẩm định về chuyên môn theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; phối hợp với các ngành chức năng để thẩm định và cấp phép hoặc không cấp phép theo quy định, đảm bảo nguyên tắc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo chỉ được thực hiện khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp và chỉ được triển khai tại các cơ sở y tế đã được phép hoạt động. Theo dõi, giám sát các hoạt động khám, chữa bệnh của các cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh, thực hiện báo cáo cho các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế thẩm tra và làm rõ việc tuân thủ đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoại tại Việt Nam theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Hướng dẫn thực hiện quy chế khu vực biên giới đất liền theo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

Công an tỉnh phối hợp quản lý người nước ngoài trong thời gian lưu trú tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành khi tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo có yếu tố nước ngoài tại khu vực nhạy cảm về an ninh trật tự. Bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp với ngành Y tế xác định nhu cầu hoạt động động khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn để tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo có hiệu quả. Hướng dẫn các đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế được phép hoạt động. Theo dõi, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo chính quyền địa phương tại các khu vực tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tốt công tác an ninh, đối ngoại khi các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo diễn ra tại địa phương.

Công văn trên cũng nêu rõ, bãi bỏ Công văn số 629/UBND-ĐN ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo./.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày